Kleinschalige, betrokken kinderopvang zoekt een creatieve, inspirerende meewerkend pedagogisch coach. Vind jij het een uitdaging om de talenten van onze pedagogisch medewerkers te ontdekken en optimaal te benutten? Dan is dit de baan voor jou!

De organisatie
Holland Kinderopvang is een kleinschalige organisatie met vier locaties in Delft, drie BSO- locaties en een kinderdagverblijf. Een familiebedrijf waar samenwerking een belangrijke waarde is. Niet alleen de samenwerking binnen het team, maar ook de samenwerking met ouders, kinderen en basisscholen. Kwaliteit en groei vinden we bij Holland kinderopvang erg belangrijk. Wij zorgen voor uitdagende en inspirerende opvang, waarbij kinderen, ouders en medewerkers samen ‘groter’ groeien. Daarnaast bouwen we mee aan het zelfvertrouwen van onze kinderen. Groei en ontwikkeling vinden wij ook belangrijk voor ons personeel, daarom worden jaarlijks teambijeenkomsten op het gebied van pedagogiek georganiseerd. Ook nemen onze medewerkers deel aan mooie evenementen, zoals bijvoorbeeld de Kindvakbeurs. Pedagogisch medewerkers spelen namelijk een zeer belangrijke rol bij het ontwikkelen en uitvoeren van het pedagogisch beleid op de werkvloer.

De locaties
Je komt, buiten het werk op de diverse locaties, regelmatig op ons kinderdagverblijf en de drie BSO-locaties om alle medewerkers te leren kennen en hen maximaal te ondersteunen in het dagelijks handelen op de werkvloer. Er is veel vrijheid wat betreft de indeling van de uren en de locatie waar jij jouw werkzaamheden uitvoert.

Wat houdt de functie in?

De functie Pedagogisch Coach kenmerkt zich door het als allround coach verbeteren van de pedagogische kwaliteit van dienstverlening en professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers op ieder aandachtsgebied (ook bij complexe werksituaties). De Pedagogische Coach fungeert als spil tussen het pedagogische beleid en de uitvoering hiervan. De groep en het soort opvang waarbinnen deze functie voorkomt is het kinderdagverblijven en de buiten-, tussen-, en/ of naschoolse opvang locaties.

De Pedagogisch Coach ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen de functie is gepositioneerd dan wel onder de directie.

Tijdens het werken op de locatie vragen we jouw expertise tijdens coaching on the job. Buiten het werken op de locaties om heb je ongeveer 200 uur per jaar beschikbaar voor het coachen van de medewerkers. Deze uren kunnen creatief en naar eigen inzicht ingevuld worden.

Wat bieden wij jou?

Een gezellige, kleinschalige organisatie met korte communicatielijnen. Werken bij een familiebedrijf waar je ‘het samen doet’.

  • Korte lijnen en daardoor open en directe communicatie. Operationeel leidinggevende en directie zijn dagelijks beschikbaar/aanwezig voor overleg.
  • Veel vertrouwen en vrijheid vanuit de directie/organisatie in hoe en waar jij het nodig acht om de coachuren in te zetten.
  • Een dynamisch team met regelmatig vaste overleg momenten
  • Volgen van trainingen en cursussen, jezelf ontwikkelen in een veilige omgeving, gecoacht worden door een interne pedagogisch coach
  • Themagericht met activiteiten werken, daardoor kun jij jouw creativiteit verder ontwikkelen
  • Een organisatie waar eigen inbreng wordt gewaardeerd
  • Beschikking over een atelier, bewegingszaal, gymzaal, buitenruimtes en zandbak voor het uitvoeren van jouw bedachte activiteiten
  • Je ontvangt een salaris conform de cao-kinderopvang met reiskostenvergoeding & pensioenregeling en eventueel een tegemoetkoming parkeerkosten.
  •  

Wat vragen we van jou?

Het coachen van medewerkers vanuit het pedagogisch beleid ten behoeve van het mede verbeteren van de kwaliteit van werkzaamheden. Dit alles in combinatie met het werken op de verschillende locaties en groepen.

  • Minimaal HBO werk- en denkniveau, conform de kwalificatie-eis. Ten aanzien van een (kandidaat)medewerker die niet voldoet aan opleidingsachtergrond uit de kwalificatie-eis kan de werkgever een gelijkstellingsverzoek indienen conform artikel 9.8 van de cao en bijlage 8 van de cao (zie cao-kinderopvang).
  • Kennis van (interventie)methodieken, principes en instrumenten van coaching.
  • Kennis van ontwikkelingsfases en ontwikkelingsgebieden van jonge kinderen.
  • Kennis van en inzicht in het pedagogisch beleid.
  • Coachende vaardigheden voor het ondersteunen en stimuleren van medewerkers en het geven van sturing in hun doorontwikkeling.
  • Mondelinge en schriftelijke vaardigheden voor het uitdragen van het pedagogisch beleid, het overdragen van kennis, informatie en adviezen en het opstellen van coachingsplannen.
  • Sociale vaardigheden zoals overtuigingskracht, bewaren van de eigen werkhouding en gezagsuitoefening voor het coachen, trainen en begeleiden van medewerkers.
  • Sensitief vermogen voor het proactief signaleren van en inspelen op de uiteenlopende knel-en verbeterpunten in de ontwikkeling van medewerker.
  • Je hebt een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) waarmee je ingeschreven kunt worden of ingeschreven bent in het personenregister.