Onze kracht

ONZE KERNWAARDEN

Geleidelijk groter worden – Als baby wil je in een veilig coconnetje opgevangen en verzorgd worden om geleidelijk aan je eerste stapjes te leren zetten. Bij elke fase horen nieuwe stapjes. Dat gaat niet in één keer en daar nemen (en hebben) we alle ruimte voor

Samen groot groeien – Groter worden doe je niet alleen, hiervoor heb je anderen nodig. Je leert van leeftijdgenootjes, de dingen die je doet en de mensen die om je heen staan. Samen is hierin ons sleutelwoord.

Bouwen aan zelfvertrouwen – Jouw mening telt! Om ruimte te maken voor je eigen unieke persoonlijkheid bieden we allerlei activiteiten die de kinderen uitdagen en ontwikkelen.

Voor elkaar, door elkaar – Niet alleen de kinderen, ook de medewerkers en iedereen die aan ons verbonden is, door welke tak van de boom dan ook, benadert elkaar met respect en heeft oog voor de groeimogelijkheden van de ander.

Het beleid is voor de ouders ter inzage beschikbaar op de locatie.

Dit pedagogisch beleid geeft o.a. de aanleiding tot concrete afspraken over hoe HKO in de praktijk werkt. Deze afspraken zijn vastgelegd in een werkplan. Iedere locatie afzonderlijk heeft een eigen werkplan toegespitst op de mogelijkheden en de afspraken van die locatie.

onze aanpak

Om Holland kinderopvang te realiseren spannen wij ons in om:

Ons in te leven en kennis te nemen van de thuissituatie. Hierdoor kunnen wij flexibeler inspelen op de behoeften van de kinderen en de ouders. Communicatie is voor ons belangrijk. We creëren ruimte voor vragen en opmerkingen van ouders en informeren betrokkenen voor wat betreft ontwikkelingen. Dit gebeurt zowel formeel als informeel.

De medewerkers (bij) te scholen op pedagogische ontwikkelingen en te laten werken volgens onze uitgangspunten van mededogen, eerlijk & open en correcte omgangsvormen. Vakkrachten met eigen specialisme ondersteunen daar waar nodig. Onze pedagogisch medewerkers werken en reflecteren op hun eigen handelen. Bij het realiseren en evalueren van beleidstukken betrekken we onze medewerkers.

Vanuit de kinderen te kijken naar het aanbod dat we leveren. Pedagogische uitgangspunten die het kind centraal stellen vormen onze leidraad. Verder hebben we een Kinderraad als adviesorgaan

Een proeverij van activiteiten aan te bieden waardoor de kinderen gestimuleerd worden om grenzen op te zoeken, kansen te benutten, kwaliteiten te ontdekken.

Om deze activiteiten op welke plek dan ook aan te kunnen bieden. Mede door onze samenwerking met diverse externe instanties is dit mogelijk.

Een warme lunch op De Appelboom en De Peppel met verse ingrediënten. Op De Kastanje verzorgt Holland Kinderopvang de overblijf professioneel, waarbij de ouders hun kind(eren) van een verantwoorde lunch voorzien.

Een soepele overgang naar nieuwe situaties te creëren. Bijvoorbeeld door op kinderen driejarige leeftijd al in andere ruimtes te laten spelen en voorbereidende activiteiten te laten doen voor een soepele overgang naar de basisschool

De kleinschaligheid van ons familiebedrijf hoog in het vaandel te houden. Zo bieden wij met bekende medewerkers rust en zekerheid voor de kinderen, een knusse gezellige sfeer en is er veel aandacht voor de kinderen.

kinderraad

Waarom een Kinderraad?
We vinden het belangrijk dat kinderen mee kunnen denken, mee kunnen praten en mede verantwoordelijkheid kunnen nemen m.b.t. het reilen en zeilen op de BSO. Het stimuleert de ontwikkeling van de sociale- en communicatieve vaardigheden, respect (inleven in anderen), zelfstandigheid en een positief zelfbeeld.

Kinderparticipatie vormt een belangrijk onderdeel binnen de BSO-locaties. De kinderen worden zo actief betrokken bij het maken van keuzes, voorbereidingen zoals de aanschaf van materialen, inspraak bij de keuze van activiteiten, menu. De Kinderraad stelt ons in de gelegenheid hier nog meer vorm aan te geven.

Wat doet de Kinderraad?

De kinderraad vindt maandelijks plaats in wisselende samenstelling. De kinderen geven hun mening in een vergadering of d.m.v. een bepaalde activiteit over de dagelijkse zaken binnen de BSO, denk hierbij aan;

  • De manier waarop we complimenteren, stimuleren & corrigeren.
  • De manier waarop we problemen kunnen oplossen.
  • Hoe we eventueel de regels kunnen aanpassen op en in De Peppel en De Kastanje.
  • Welke thema’s we kunnen gebruiken.
  • De activiteiten die we (kunnen gaan) doen.
  • Het speel- en ontwikkelingsmateriaal wat we ter beschikking hebben (dus of er misschien ander/nieuw speelgoed kan komen).
  • Nieuwe ideeën voor gerechten.