Opvang

Wij dragen de zorg voor kinderen van 0 tot 13 jaar tijdens dag- voor-, tussen-, na- en buitenschoolse opvang. Hoe u uw opvang voor uw kind (of kinderen) bij ons regelt dat bepaalt u uiteindelijk zelf. U maakt hierin de keuze. Hiervoor kan uw kind bij ons van 7.00 uur in de ochtend tot 19.00 uur van maandag tot en met vrijdag terecht bij één van onze vestigingen. Tijdens vakanties en studiedagen van de school bieden wij extra opvang van 8.30 uur tot 19.00 uur. Eventueel kunt u uw kind vanaf 7.00 uur brengen.

Kinderen van 0 tot 4 jaar zijn te vinden op locatie de Appelboom.
Kinderen van 4 tot 13 jaar bij De Peppel, De Kastanje en De Perenboom

Door onze kleinschaligheid en persoonlijke zorg is er veel contact , samenwerking en afstemming tussen de verschillende locaties. Uiteraard staan op alle locaties gediplomeerde pedagogische medewerkers die werken volgens onze uitgangspunten van mededogen, eerlijk & open en correcte omgangsvormen.

Op al onze dagopvang- en BSO-contracten zijn de landelijke algemene voorwaarden van de brancheorganisatie van toepassing. Deze kunt u hier vinden.

Voor alle leerlingen van de Gabriëlschool, locatie Michiel ten Hovestraat, verzorgen wij ook de Tussenschoolse Opvang. Hierbij worden pedagogisch geschoolde medewerkers ondersteund door vrijwilligers bij het bieden van een gezellige opvang op school tussen de middag. Hierop is het TSO huishoudelijk reglement van toepassing. Deze kunt u hier vinden.

Tarieven

De kosten voor opvang van uw kind of kinderen bij Holland Kinderopvang zijn verschillend.

Voor de meest actuele tarieven voor de juiste locatie, kunt u informeren via admin@hollandkinderopvang.nl

Verder regelt de Wet Kinderopvang welke tegemoetkoming, de zogenaamde kinderopvangtoeslag, u mag verwachten van de Belastingdienst, uw gemeente of het UWV. Ga voor meer informatie of een proefberekening naar: kinderopvangtoeslag.

Locaties

de appelboom

Kinderdagverblijf
De Appelboom
Hugo de Grootstraat 55
2613 VN Delft
015-213 32 03

Openingstijden Appelboom:
7.00 uur tot 19.00 uur

kinderdagverblijf de appelboom

Locatie de Appelboom is de vestiging waar we overdag de allerkleinsten, van 6 weken tot 4 jaar, opvangen. Dit is mogelijk voor minimaal een dag of een dagdeel per week. Uiteraard werken we met vaste pedagogische medewerkers per groep en vanuit de visie van het geleidelijk groter groeien van het kind. De opvang is huiselijk en kleinschalig, met veel aandacht voor het individuele kind.

U vindt hier drie horizontale groepen:

De lieveheersbeestjes  6 weken tot 1,5 jaar
De rupsen  1,5 jaar tot 3 jaar
De vlinders 3 jaar tot 4 jaar

 

De leeftijdsindeling is hierbij een indicatie. Het welbevinden van de kinderen staat in alle gevallen bovenaan. Wij zullen dus ook alle kinderen regelmatig bespreken om gezamenlijk te overleggen hoe het met het welbevinden van het kind is en of het er al dan niet aan toe is om naar de volgende groep door te stromen.

De horizontale groepenverdeling zorgt ervoor dat de pedagogisch medewerker aandacht, dagritme en activiteiten geheel kan afstemmen op de specifieke behoeften van de kinderen in die groep. In deze horizontale groepen heeft  elk kind bovendien altijd voldoende vriendjes van zijn eigen leeftijd om zich heen om mee te spelen.

Vier keer per week komen er vakkrachten langs op de diverse groepen van De Appelboom om speciale activiteiten aan te bieden.

Iedere week krijgen de kinderen op alle groepen een keer muziekles van onze vakkracht muziek.

Daarnaast krijgen kinderen vanaf 3 jaar wekelijks sport en beweging activiteiten aangeboden. Dit wordt speciaal verzorgd door onze vakkrachten sport en beweging, maar ook komt voor hen wekelijks onze vakkracht beeldende kunst en vormgeving om een activiteit te doen. Gedurende het jaar worden er ook diverse projecten voor muziek, zang en toneel aangeboden. Deze worden verzorgd door in- en externe vakkrachten.

Zo krijgen de lieveheersbeestjes en wekelijks muziekles en de vlinders onder andere twee keer in de week peutergym. Naast de vakkrachten ‘sport en bewegen’ en ‘muziek’ hebben we ook een eigen vakkracht ‘beeldende kunst en vormgeving’ in dienst. Naast de wekelijks terugkerende activiteiten door de vakkrachten is er de mogelijkheid dat er gedurende het jaar projecten worden aangeboden voor diverse (externe) vakkrachten of samenwerkingspartners.

Alle kinderen krijgen hier tussen de middag een warme en verse lunch aangeboden. Daarnaast krijgen de kinderen op alle groepen gedurende de dag een variatie aan verantwoorde tussendoortjes aangeboden.

buitenschoolse opvang de peppel

Locatie de Peppel is de vestiging voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Hier bieden wij voorschoolse, tussenschoolse, naschoolse, studiedag- en vakantieopvang. De keuze is uiteraard aan u of u van alle vormen gebruik wilt maken. Hier komen kinderen van diverse scholen uit Delft.

In de ochtend krijgen kinderen hier de tijd om wakker worden en een ontbijt te eten. Hierna wordt iedereen met een  goed gevulde maag naar school gebracht. Tussen de middag eten alle kinderen hier een warme maaltijd. Na school worden de kinderen hier niet alleen opgevangen maar zijn er ook tal van activiteiten. Deze zijn verdeeld in verschillende leeftijdscategorieën en specifieke interesses van het kind. Zo is er voor elk kind in elke leeftijd een gevarieerd aanbod. Een uitgebreid team van vakkrachten (beeldende vorming, sport en beweging en zangpedagoge), pedagogisch medewerkers en stagiaires verzorgt dagelijks de opvang en een ruim aanbod aan activiteiten. Het actuele aanbod is te vinden op de activiteitenkalender.

U vindt hier drie horizontale stamgroepen:

De ontdekkers  4 t/m 6 jarigen
De doerakken  6 t/m 8 jarigen
De speurneuzen  8+ groep

 

Elke stamgroep heeft binnen dit kindercentrum een eigen ruimte waar ze kunnen spelen met hun eigen leeftijdsgenootjes. Deze indeling biedt het voordeel dat we de kinderen activiteiten kunnen aanbieden die aansluiten bij hun eigen ontwikkeling.

Alle kinderen krijgen hier tussen de middag een warme en verse lunch aangeboden.

De scholen die wij wekelijks bedienen zijn:
De Freinetschool (locatie Margriet, Huug en Libel)
Het Mozaïek (locatie Hof van Delft)
KC Buitenrijck (Rijswijk Buiten)
Iedere aanvraag voor overige scholen zullen wij individueel beoordelen.

de peppel

Buitenschoolse opvang
De Peppel
Van Slingelandtstraat 4
2613 TT Delft
015- 364 97 59

de kastanje

Buitenschoolse opvang
De Kastanje
Michiel ten Hovestraat 9
2613 VX Delft
015-203 80 11

buitenschoolse opvang de kastanje

Locatie de Kastanje is de vestiging voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Op deze locatie hebben wij voorschoolse, tussenschoolse, naschoolse, studiedag- en vakantieopvang. Deze locatie is gevestigd binnen de Gabriël school, vandaar dat we hier ook alleen kinderen van de Gabriël school opvangen. Wij hebben hier onze eigen ruimtes en kunnen gebruik maken van andere ruimtes van de school, zoals bijvoorbeeld de aula, de bewegingsruimte en het schoolplein. Wij werken dan ook nauw samen met de Gabriëlschool.

Een proeverij aan activiteiten zorgt dat er voor elk kind in elke leeftijd een gevarieerd aanbod is. Een uitgebreid team van vakkrachten (beeldende vorming, sport en beweging en zangpedagoge), pedagogisch medewerkers en stagiaires verzorgt dagelijks de opvang en een ruim aanbod aan activiteiten.

U vindt hier drie horizontale stamgroepen:

De ontdekkers   4 t/m 5 jaar
De doerakken  6 t/m 7 jaar
De speurneuzen   8+

 

Elke stamgroep heeft binnen dit kindercentrum een eigen ruimte waar ze kunnen spelen met hun eigen leeftijdsgenootjes. Deze indeling biedt het voordeel dat we de kinderen activiteiten kunnen aanbieden die aansluiten bij hun eigen ontwikkeling.

Op deze locatie bieden wij tussen de middag alle kinderen tussenschoolse opvang aan, waarbij de kinderen zelf een gezonde lunch meenemen van thuis en hierbij begeleid zullen worden door pedagogisch geschoolde medewerkers die ondersteund worden door vrijwilligers.

U kunt de tussenschoolse opvang op twee manieren afnemen:
  1. U neemt iedere week dezelfde dagen af op basis van een abonnement. U betaalt dan €2,60 per keer (tarief 2020). De facturatie geschiedt maandelijks, vooraf. De schoolweken worden berekend, de vakantieweken verder niet. 
  2. U neemt de tussenschoolse opvang af op basis van een strippenkaart. Een strippenkaart is bestemd voor incidentele opvang. Een strippenkaart bevat 10 strippen tegen een tarief van €32,00 (tarief 2020). Een strippenkaart is persoonsgebonden. Een strippenkaart heeft een geldigheid van één jaar.

Bij de inschrijving kunt u in het opmerkingenveld aangeven om welke vorm van opvang het gaat.  Graag ook in het opmerkingenveld aangeven in welke groep uw kind geplaatst wordt (KA, KB of KC).

 

De overblijfkinderen nemen zelf brood en drinken (lunch) mee, waarbij het uitgangspunt is dat de lunch bestaat uit verantwoorde voeding (brood met beleg, stukje fruit). Standaard wordt er thee/water geschonken. Indien kinderen zelf drinken meenemen, verzoeken wij u dit te beperken tot niet koolzuurhoudende dranken. De kinderen zullen tussen 11.45 en 13.00 uur de gelegenheid krijgen om in alle rust hun lunch te gebruiken. Wij splitsen de onderbouw en bovenbouw. Tijdens de lunch en de uitvoering van de activiteiten worden de kinderen begeleid door gekwalificeerde medewerkers.
 
U ontvangt van ons een bevestiging op het moment dat wij de inschrijving hebben verwerkt. Op dat moment kan uw zoon/dochter gebruik gaan maken van de tussenschoolse opvang.

Buitenschoolse opvang De Perenboom

Locatie De Perenboom is de vestiging voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Hier bieden wij  naschoolse, studiedag- en vakantieopvang. Locatie De Perenboom is gevestigd binnen de Freinetschool, vandaar dat we hier ook enkel kinderen van de Freinetschool (locatie de Binnentuin) opvangen. Wij hebben hier onze eigen bso ruimte en kunnen daarnaast gebruik maken van de ruimtes die de school te bieden heeft zoals de bewegingsruimte en het schoolplein.

Na school worden de kinderen hier niet alleen opgevangen maar wordt er dagelijks een uitdagende activiteit aangeboden. Door activiteiten aan te bieden in de verschilleden ontwikkelingsgebieden, helpen wij de kinderen bij het ontdekken van hun interesses en talenten.

U vindt hier drie horizontale basisgroepen welke in praktijk, wegens de kleinschaligheid van de locatie, samengevoegd zitten:

De ontdekkers  4 t/m 6 jarigen
De doerakken  6 t/m 8 jarigen
De speurneuzen  8+ groep

 

Elke basisgroep heeft binnen dit kindercentrum voldoende materialen die aansluiten bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen. Ook krijgen de kinderen de gelegenheid om hun voorkeuren voor materialen uit te spreken middels de kinderraad.

de perenboom

Buitenschoolse opvang
De Perenboom
Nieuwelaan 60
2611 RT Delft
015-2126812