Onze visie op kinderopvang

Wij geloven dat een omgeving die veilig en inspirerend is, kinderen zal doen groeien. Groei in alle facetten; sociaal, emotioneel, creatief en cognitief. Hierbij vinden we het belangrijk dat de kinderen die bij ons zijn zich veilig en geborgen voelen en dat er veel variatie voor hen is in het aangeboden programma.

De manier waarop onze (pedagogische) medewerkers de kinderen, en hun ouder(s) en verzorger(s), benaderen is open, stimulerend en met groot inlevend vermogen. We werken met omgangsvormen die een bijdrage leveren aan eerlijke, respectvolle communicatie.

De opvang van een kind gebeurt bij ons aanvullend en dus altijd in nauwe afstemming met de partijen die ook een belangrijke rol in deze ontwikkeling hebben. Dit zijn de ouders en/ of verzorgers én de school waar het kind naar toe gaat of zal  gaan. Wij willen dicht bij de kinderen, de broertjes en zusjes, de ouders staan. Wij willen aanspreekbaar zijn voor de door ons geleverde zorg en hebben graag een luisterend oor voor elke thuissituatie.

Verder streven we ernaar dat de inrichting van de binnen- en buitenruimtes en het leer- en speelmateriaal is gericht op ontdekken en ontwikkelen van die talenten.

Op deze manier dragen wij graag bij aan een evenwichtige ontwikkeling van ‘onze’ kinderen.

Buitenschoolse opvang

de peppel

Van Slingelandtstraat 4, Delft

de kastanje

Michiel ten Hovestraat 9, Delft

de perenboom

Nieuwelaan 60, Delft

Kinderdagverblijf

de appelboom

Hugo de Grootstraat 51, 55 en 59, Delft